Endüstriyel üretimde malzemeye istenilen şekli güzel bir şekilde verebilmek için kesici takım seçimi oldukça önemlidir. Doğru kesici takımın seçilmesi üretici için oldukça yarar sağlayacaktır. Kesici takımların doğru olarak seçildiği bir işte maliyet düşürülür ve iş kalitesi oldukça arttırılır. Teknolojik gelişmelerin artmasıyla birlikte üretimde de çeşitlilik sağlanmıştır. Kesici takımlardaki çeşitlilikte bu sayede artmıştır. Üzerinde işlem yapılacak malzemeye uygun kesici takım seçilmesi daha doğru olacaktır.

Kesici Takım Seçimini Etkileyen Faktörler

Üretimde Kullanılan Malzemenin Sertliği: Bir malzemeye şekil verilirken işlemler genelde malzeme üzerinden belirli miktarlarda talaş kaldırma işlemiyle yapılır. İstenilen miktarda talaş kaldırma oranına ulaşılması konusunda malzeme sertliği oldukça önemlidir. Üretim sürecinde kesici takım seçimi yapılırken malzeme sertliğine dikkat edilmelidir.

Malzeme Üzerinde Yapılacak İşlemin Niteliği: Şekillendirme yöntemleri genel olarak talaş kaldırma şeklinde yapılır. Fakat her işlem birbirinden oldukça farklıdır. Malzeme üzerinde delik açma, kanal açma ve tırtıl açma vb. işlemler yapılır. Bu nedenle yapılacak işlemin niteliği kesici takım seçiminde dikkate alınmalıdır.

Hedeflenen Pürüzsüzlük: Bu durum malzemenin işleme sürecinden sonraki kullanım amacına göre değişebilir. Bu nedenle kesici takım seçiminde bu pürüzsüzlük göz önünde bulundurulmalıdır.

Malzeme Üzerinden Koparılacak Talaş Oranı: Talaşlı imalatlarda malzeme üzerinden belli miktarlarda talaş kaldırılmaktadır. Bu nedenle malzeme üzerinden koparılan talaş oranı kesici takım seçimini etkilemektedir.

Malzemenin Ve Kesici Takımın Rijitliği: Söz konusu durum malzeme üzerinden kaldırılmak istenen talaş miktarı ve hedeflenen pürüzsüzlük olduğunda, malzemenin sertliği kadar, kesici takımın sertliği de dikkatli seçilmiş olmalıdır.

İşlenen Malzeme Başına Düşen Maliyet: Kesici takım seçimi yapılırken sadece kullanılacak malzeme ve takımın teknik özellikleri değil, bütün bunların ürün başına oluşturduğu maliyet de hesaplanmalıdır.

Üreticinin doğru bir şekilde kesici takım seçimi yapabilmesi için kullandığı malzemeyi iyi bir şekilde tanıması gerekir. Ayrıca kullandığı malzemeyi işlerken kullandığı ya da kullanmak istediği kesici takımlar hakkında da yeterince bilgi sahibi olması önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.