Talaşlı imalat yöntemlerinden biri olan frezeleme, kendi ekseni etrafında dönen bir kesici takımla ona doğru ilerleyen iş parçası üzerinden talaş kaldırma yoluyla yapılmaktadır. Bu işlem kesici takımın çevresinde, alnında ya da hem alnında hem çevresinde yer alan kesici dişler kullanılarak gerçekleştirilir. Freze tezgahlarının gelişimi aşağıdaki gibidir:

On Sekizinci Yüzyılın İkinci Yarısı: Frezeleme makinelerinin tarihi on sekizinci yüzyıla dayanmaktadır. Bir çarkın içinde bulunan kesici döndürülerek çalışan bir makine olarak ortaya çıkmıştır. Bu ilkel frezeleme tezgahları, bilgisayarlar tarafından kontrol edilen ve işin kusursuz yapılmasına olanak sağlayan CNC freze tezgahlarının atalarıdır.

On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısı: İlk freze tezgahları bu dönemde gelişme göstermiştir. Frezeleme tezgahlarının ilk örneklerinden birinin altıgen somunları frezelemek için dizayn edildiğini söyleyebiliriz.

On Dokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısı: Freze tezgahları bu dönemde gelişmeye devam etmiştir. Üretim yapan şirketler ve freze tezgahı kullanan öncü kişiler sayesinde bu dönemde de freze tezgahları eksikliklerini tamamlayarak ilerletilmeye devam edilmiştir. Çok amaçlı freze makineleri de bu dönemde geliştirilmiştir.

Frezeleme Tezgahlarının Tarihsel Gelişimi

Yirminci Yüzyılın İlk Yarısı: Bu dönem CNC frezeleme tezgahlarının meydana gelmesindeki öncü işlemlerin yapıldığı dönemdir. Bu dönemde en önemli gelişme ve çağına göre devrim niteliğinde olan Bridgeport freze makineleridir.

Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısı: Teknolojik gelişmeler ve bilgisayarların hayata daha fazla dahil olmasıyla freze tezgahlarının gelişimi hızlanmıştır. İlk sayısal kontrollü tezgah 1950’li yıllarda ortaya çıkmıştır. 1960 ve 1970’lerde ise sayısal kontrolün yerini bilgisayarlı sayısal kontrol sistemleri almıştır. Bu dönemde NC ve CNC tezgahlar büyük çaplı firmalardan ortak ölçekli girişimlere yayılmıştır.

Günümüz: 1980 ve 1990’lı yıllarda kişisel bilgisayarların piyasaya sürülmesi ve bilgisayar kullanımının hız kazanmasıyla birlikte üretimde de bilgisayar kullanımı artmıştır. Bu sayede CNC freze tezgahları yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gelişmeler sonucunda CNC freze tezgahlarının maliyetlerinde azalma görülmüş ve kullanım yelpazeleri genişlemiştir. Günümüzde endüstriyel üretimin yanı sıra, CNC tezgahlar hobi ve sanat amacıyla da kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.